SOCKENBACKA LOTTA SVÄRD ELI RUOTSINKIELINEN PITÄJÄNMÄEN LOTTA SVÄRD

Haga lokalavdelning eli Haagan ruotsinkielisessä paikallisosastossa toimiva rouva Lolan Vasström järjesti Pitäjänmäen ruotsinkielisellä koululla (Svenska småskolan i Sockenbacka) lauluillan. Juhlasta saadut rahat käytettiin ampujapokaalin ostoon, joka luovutettiin Haga skyddskår:n onnistuneessa suojeluskuntajuhlassa Pitäjänmäellä 17.10.1919.

Marraskuussa vuona 1940, sen jälkeen kun Nylands Södra Distrikt oli jaettu, aloitti ruotsinkielinen Pitäjänmäen Lotta Svärd osasto toimintansa itsenäisenä paikallisosastona. Sockenbacka Lotta-Svärd oli toiminut monta vuotta kyläosastona Haga Lotta-Svärd:n alaisuudessa.

Uuden paikallisosaston puheenjohtajaksi valittiin Hanna Bergendahl, varapuheen-johtajaksi rouva Fanny Svartström, sihteeriksi neiti Göta Björk ja rahastonhoitajaksi rouva Emmy Högberg sekä hallituksen jäseniksi rouva Signe Nordman ja neiti Maj-Lis Lindgren.

Lotat osallistuivat moniin keräyksiin: mm. ”Nationalhjälpen”. Paikkakunnan invalidien perheet olivat lähellä yhdistyksen jäsenten sydäntä. Marraskuussa 1940 pidettiin juhla invalideille. Nettotulos oli 2091,35 markka, joka annettiin apua tarvitseviin invalidiperheisiin.

Mottitalkoissa Seutulassa, Hämeenkylässä ja Kaarelassa lotat hoitivat ruokatarjoilun talkoolaisille.

Kaksi yhdistyksen lottaa työskenteli kotipaikkakunnan ulkopuolueella, yksi kenttäsairaalassa ja toinen elokuusta 1942 lähtien pesuambulanssissa. Yksi lotista oli kuusi kuukautta radiolennätinlottana. Kesäkuun lopusta vuonna 1941 lotat hoitivat yhden I.S. komppanian. Tämä työ jatkui lokakuun lopulle 1941, jolloin majoituspaikka lakkautettiin.

Kuluvan sodan aikana paikallisosasto piti kanttiinia eri sotilasmajoituspaikoissa. Sukkia, käsineitä, kaulasuojuksia ja lumisuojavaateita valmistettiin tutuille ja tuntemattomille sotilaille ja heitä muistettiin myös paketein, eritoten jouluina.

Yhdistys oli myös aloitteentekijä uuden lastentarhan saamiseksi Pitäjänmäelle. Se vihittiin käyttöönsä toukokuussa 1943. Lastentarha sai käyttöönsä toimitilat SVB:n (Svenska bildningens vänner i Sockenbacka) yhdistystalosta. Tarha oli tarkoitettu lapsille, joiden isät olivat sotapalveluksessa ja äidit ansiotyössä. Tarhassa hoidettiin yhteensä 50 lasta. Tarhan johtajatar oli lastentarhanopettaja Doris Sannholm-Tikkanen. Hänen apunaan oli diakonissoja.

Sockenbacka Lotta Svärd:in paikallisyhdistyksen hallitus vuonna 1943: Puheenjohtaja Hanna Bergendahl; 1 varapuheenjohtaja Jane Blomqvist; toinen varapuheenjohtaja Ingrid Nylund; sihteeri 31.3. saakka Göta Björk ja siitä eteenpäin Brita Högberg; saniteettijaoston puheenjohtaja Karin Strandberg; kenttäkeittiöjaoston puh.joht. Anna Mansner; ulkomaan asioiden sihteeri Signe Nordman; huoltojaoston puh.joht. Signe Nordblad; rahastonhoitaja Elna Öhman; kansliajaoston puh.joht. Vivi Jokinen.

Lähteet:
Armas Appelgren ym.: Skyddskårister och Lottor i Svenska Nyland. Nylands södra skyddskårsdistrikt och Nylands södra Lotta svärd-distrikt 1918-1944. Helsinki 1941.
Teksti: Torbjörn Holmqvist, toim. Leena-Maija Tuominen