Pitäjänmäen-Konalan Korttelikerho

KAIKKI OVAT TERVETULLEITA – TARJOLLA TIETOA JA KEITTOA 

 

Yhden naisen unelma

”Kun eläkevuodet alkoivat häämöttää, aloin pohtia mitä teen, kun ei enää tarvitse rientää työpaikalle koko päiväksi. Olin monta vuotta käynyt Tampereella dementoituneen isäni ja sairaan äitini luona. Nyt minulta liikenisi aikaa muille ikäihmisille, kun molemmat vanhempani olivat kuolleet. Ryhdyin ottamaan selvää, mitä kaikkea Pitäjänmäellä ja Konalassa on tarjolla eläkeläisille.

Pitäjänmäen Eläkkeensaajilla oli toimintaa joka toinen viikko ja Palvelukeskus Kotikalliossa omaa ohjelmaa. Haagassa asuva iäkäs ystävättäreni oli kertonut omasta kerhostaan, jota pyörittää kaupungin työntekijä kaupungin tiloissa.

Soitin Sosiaalivirastoon, josta minut ohjattiin Läntisen alueen sosiaalikeskuksen vapaaehtoistyön ohjaajan Leena Mikkolan puheille. Kävin juttelemassa Leenan kanssa ja siinä minulle selvisi, että korttelikerho-toiminnalle olisi Pitäjänmäellä varmasti kysyntää. Leena Mikkola lupasi kutsua Pitäjänmäen-Konalan alueen vapaaehtoisjärjestöjen edustajat keskustelemaan aiheesta ”Kuinka seniorikansalainen voi Konalan/Pitäjänmäen alueella – voisiko voida paremmin,” muistelee Leena-Maija Tuominen ideansa alulle panemista.Asialla Korpela ja Tuominen

Ensimmäisen kerran kokoonnuttiin Leena Mikkolan kutsusta Hopeatie 1:n neuvotteluhuoneessa Pohjois-Haagassa 8.10.2003.  Mukana olivat Pirjo Kivistö Pitäjänmäen omakotiyhdistyksestä, Oili Harju ja Seija Korpela Konala-Seurasta, Paula Raivio MLL Konalasta, Eeva Salminen Konalan Martoista, Pirkko Hakkarainen Kansalaisareenasta sekä Leena Mikkola ja Leena-Maija Tuominen.

Seija Korpela kertoi kaksi vuotta aikaisemmin toimintansa päättäneestä Konala-Seuran ikäihmisille suunnatusta maanantaikerhosta. Alusta lähtien oli selvää, että uuden Korttelituvan ohjelmassa olisi tunnin mittainen esitelmä jostain ajankohtaisesti aiheesta ja sen jälkeen mahdollisuus ruokailla yhdessä.

Keskusteluja jatkettiin pitkin syksyä ja suunnitelmat alkoivat kiteytyä. Päävastuu hankkeen eteenpäin viemisestä lankesi Konala-Seuran puheenjohtajalle Seija Korpelalle ja aloitteen tekijälle Leena-Maija Tuomiselle. Valmistelevaan työryhmään liittyivät myös Martta Lindqvist Pitäjänmäen Eläkkeensaajista, Irja Vuokko Pikomalan Laulajista ja Jan Ekberg Lions-Club Helsinki/Pitäjänmäestä ja Kaija Hömppi Pitäjättäristä sekä Riitta Mäenpää Pitäjänmäki Seurasta. Ensimmäisessä palaverissa mukana olleista jatkoivat Oili Harju ja Eeva Salminen.


Kolmannella kerralla onnistui

Neuvotteluja hankkeen toteuttamisesta käytiin toimistopäällikkö Marjut Marjasen kanssa Pitäjänmäen sosiaalipalvelutoimistossa. Marjanen ehdotti, että korttelituvan perustamisesta pitäisi tehdä aloite sosiaalilautakunnalle. Lautakunnan ehdotus tulisi sitten aikanaan lausunnolle Läntiseen sosiaalikeskukseen (johtaja Kim Aarva). Marjasen ehdotus tiloiksi oli Tanelin päiväkoti, josta saattaisi vapautua tiloja syksyllä 2004.

Korpela ja Tuominen ottivat myös yhteyttä sosiaalilautakunnan jäseniin. Lautakunnan puheenjohtaja Ari Saukkonen (vihreät) kehotti myös tekemään aloitteen asiasta sosiaalilautakunnalle. Saukkonen piti asukkaiden oma-aloitteisuutta hyvänä ja arvokkaana vaikeasta resurssipulasta huolimatta.

Lopulta päädyttiin aloitteen tekemiseen. Kirje Helsingin sosiaalilautakunnalle lähetettiin 10.2.2004. Mukana oli iso joukko Pitäjänmäellä ja Konalassa toimivia yhteisöjä ja yhdistyksiä.
”Esitämme, että Pitäjänmäeän-Konalan alueella käynnistetään vanhusten korttelitupatoiminta mahdollisimman nopeasti. Toivomme, että kaupunki voisi osoittaa hanketta varten tarvittavat tilat sekä organisoida ruokailupalvelut.”

Leena-Maija kävi esittelemässä hanketta Lions Club Helsinki/Konalalle ja Lions Club Helsinki/Pitäjänmäelle. Seurakuntakin lähti tukemaan aloitetta.

Ennen kuin sosiaalilautakunta kokoontui käsittelemään asiaa, otti lautakunnan puheenjohtaja Ari Saukkonen (vihreät) yhteyttä Leena-Maija Tuomiseen ja kertoi, että lautakunta aikoo hylätä ehdotuksen. Nopeasti Korpela ja Tuominen ottivat yhteyttä lautakunnan jäseniin ja asia vedettiin pois esityslistalta.  Toisenkin kerran asiaa siirrettiin. Neuvoksi tuli: yrittäkää itse löytää tila missä voisitte toimia. Sosiaalilautakunta ei voi osoittaa tiloja eikä antaa toimintaan rahaa eikä henkilökuntaa.

Kuumeisten etsintöjen tuloksena löytyi Vähätuvan leikkikenttä. Leikkikentän työntekijät kertoivat, että leikkikenttien tilat on tarkoitettu kaikille kaupunkilaisille ikään katsomatta. Kaupunginosiemme päivähoidon johtaja Kati Takanen ja Vähätuvan henkilökunta – Mitja Grekelä, Virpi Juuti ja Nina Fagerholm – suhtautuivat hankkeeseen myötämielisesti.

Sosiaalilautakunta päätti kokouksessaan 18.5.2004, että Korttelitupa-toimintaan saadaan käyttää Leikkipuisto Vähätuvan tiloja. Sosiaalivirasto sovelsi tilojen vuokraamisessa ulkopuolisille toimijoilla annettua ohjetta ajatuksella ”toiminta täydentää sosiaalitoimen omaa toimintaa”.

 

Vuokrasopimus vuosi kerrallaan

Vuokrasopimus Vähätuvan leikkikentän tiloista tehdään aina vuodeksi kerrallaan. Yhteydenotto sosiaalijohtaja Aulikki Kananojaan vapautti Korttelikerhon vuokran maksamisesta ja sama käytäntö on jatkunut edelleen. Pitäjänmäki Seura ja Konala-Seura ottivat vastuun toiminnasta. Pitäjänmäki Seuran puheenjohtaja Lulu Nenosta tarvittiin tilankäyttösopimuksen allekirjoittajaksi. Muut aktiivisesti mukana olleet yhteisöt olivat Pitäjänmäen seurakunta, Konalan Martat, Pikomalan Laulajat, Pitäjänmäen Eläkkeensaajat, Lions-Klubit Konala ja Pitäjänmäki sekä Pitäjättäret ja Helsingin kaupungin vapaaehtoistyön edustaja.

Kun selvisi, että kokoonnutaan Leikkipuisto Vähätuvalla, päätettiin, että ikäihmisten uutta toimintaa kutsutaan nimellä Pitäjänmäen-Konalan Korttelikerho.

Syksyllä 2006 paikat täyttyivät nopeasti

Keitot Palmialta ja leivät Mikkarilta

Seija Korpela tiesi kaupungilla olevan anottavissa asukastaloverkoston rahoja, joista Korttelikerhokin voisi anoa avustusta. Saimme avustusta 800 euroa!! Toimintaa tukivat alkuvuosina asukastaloverkoston lisäksi Konala-Seura, Pitäjänmäki Seura, Lions Club Helsinki/Konala ja Pitäjättäret.

Ruokailun järjestäminen oli ideana alusta alkaen. Eeva Salminen Konalan Martoista selvitti mistä ruokaa voitaisiin tilata. Nopeasti päädyttiin siihen, että keitto tilataan Palmiasta. Sämpylät ja kahvileivät päätettiin tilata Mikkarilta. Paikan omistaja Mikko Kääriäinen lupasi tuoda leivonnaiset keskiviikkoisin heti aamusta Vähätuvalle.

Samaan aikaan kun Seija ja Leena-Maija alkoivat hahmotella tulevan syksyn ohjelmaa, ”värvättiin” keittiöön ja muihinkin tehtäviin vapaaehtoisia. Keittiövuoroihin lupautuivat Oili Harju, Laura Ketola, Hillevi Löytöläinen, Riitta Mäenpää, Irja Mäkelä, Galina Nygrén, Anja Purhonen, Raili Virolainen ja Seija Vuorinen. Laura Ketola on huolehtinut alusta asti ruokalippujen myynnistä sekä jäsen- ja retkimaksujen keräämisestä.

Keittiövuorossa Hillevi Löytöläinen (vas.) ja Riitta Mäenpää
Kassanhoitaja Laura Ketola  

Keittiöväki on vuosien varrella muuttunut. Alusta asti mukana ollut Riitta Mäenpää tulee paikalle joka keskiviikko ja hän huolehtii myös ruoan ja tarvikkeiden tilauksista. Raila Lamminen on Riitan parina myös aina paikalla.

 

Emännät Irja Mäkelä (vas.) ja Eeva Salminen kevätjuhlissa 2007

Syyskaudella 2011 Seija Turunen alkoi hoitaa emännyyttä Irja Mäkelän luopuessa tehtävästä. Irja Mäkelä huolehti aina että pöydissä oli kukkakoristeet. Nyt Raila Lamminen hoitaa koristelun. Keväällä 2012 keittiössä työskentelivät Seija Turunen, Raila Lamminen, Tuula Luoma-aho, Riitta Mäenpää ja Maj-Len Remahl. Tarvittaessa Raili Virolainen, Anne Lindgren-Berglund ja muutkin ovat apuna.

Helsingin Liikenneyhdistykseltä saatiin tuoleja jo ennen toiminnan alkamista. Pöytiä ja tuoleja ostettiin kaupungin kierrätyskeskuksesta. Avustusten turvin saatiin hankittua keittiövälineitä, astioita ja pyyheliinoja. Korttelikerholaiset lahjoittivat monenlaisia tarvikkeita pöytäliinoista ja kukkamaljakoista kattiloihin. Piirtoheitin hankittiin lahjoitusrahoilla sekä myöhemmin myös äänentoistolaitteet. Parempia tuoleja hankittiin lisää toiminnan vakiintuessa kaupungin kalustevarastolta Pakilasta.

Seija Korpela toteaa Helsingin Uutisten haastattelussa 8.9.2004:”Pitäjänmäen-Konalan Korttelikerhossa on luvassa keittolounas sämpylöineen, juomineen ja jälkiruokakahveineen sekä monta mielenkiintoista alustusta ja retkiäkin syksyn aikana.”

Keitto maistuu esitelmän jälkeen Ahti Aholle (vas.), Mauri Astikaiselle, Kaija ja Jouko Hömpille.

Korttelikerhosta tuli totta

Ensimmäisen kerran Korttelikerho kokoontui 5.9.2004. Leena-Maija Tuominen kertoi miettineensä kävellessään ensimmäiseen kokoontumiseen, että paikalle saattaisi tulla kolmisenkymmentä henkilöä. Olihan ”avajaisiin” kutsuttu seurakunnan ja sosiaaliviraston edustajia.

Vähätuvan sali täyttyi vähitellen. Paikalle tuli 80 henkilöä! Saliin oli aamulla kannettu Helsingin Liikenneyhdistyksen lahjoittamat tuolit sekä kaikki penkit ja tuolit mitä Leikkipuiston varastosta löytyi. Sama toistui jatkossa joka keskiviikko-aamu kello 10. Tuolit, penkit ja pöydät kannetaan kylmästä ulkovarastosta sisälle ja tilaisuuden päätyttyä taas takaisin varastoon.

Reino Ketola huolehti alkuvuosina, että kaikki oli kunnossa hyvissä ajoin ennen kuin ensimmäiset kerholaiset tulivat paikalle. Nyttemmin vastuu kaluston hoitamisesta on siirtynyt Ahti Aholle. Kadun varteen viedään myös Reino Ketolan valmistama kyltti ”Korttelikerho” ohjaamaan kävijät oikeaan paikkaan.

Reino Ketola Korttelikerholla huhtikuussa 2012

 

Toden teolla kokoontumiset alkoivat 22.9.2004, jolloin lastenhuollon johtaja Leila Mäkipentti kertoi Helsingin Diakonissalaitoksen Pitäjänmäen lastenkodin 90-vuotisesta taipaleesta. Ensimmäisenä syksynä kävijöitä oli kaiken kaikkiaan 836 eli keskimäärin 60. Seuraavana vuonna kävijöiden määrä vaihteli 47:stä 87:ään. Kävijöiden keski-ikä oli 74 vuotta ja on edelleen.
Lasten kerhotilaan soluttautui paljon vanhoja ihmisiä, mutta eri sukupolvet mahtuivat saman katon alle. Huhtikuussa 2005 järjestettiin lasten piirustusnäyttely teemana Minä ja mummi tai Minä ja ukki. Kuvia pääsivät myös lasten vanhemmat ihailemaan. Pikku taiteilijat saivat juhlallisin menoin kiitokseksi pienet kynälahjat.  Näyttelyn tauluja:

 Alustajilla paljon kuulijoita

Korttelikerhon kokoontumisten runkona on tunnin mittainen esitelmä. Alusta lähtien oli selvää, että esitelmän pitäjille ei voida maksaa palkkiota.

Alustajia on aika helppo saada esitelmän pitoon, kun heille kerrotaan että kuulijoita on 60 – 90. Esitelmän pitäjien joukko onkin ollut hyvin tasokas. Syyskaudesta 2008 lähtien osa esitelmän pitäjistä on saatu tiiviissä yhteistyössä Helsingin työväenopiston läntisen alueen kanssa.

Tarkemmat tiedot kaikista Korttelikerhossa esiintyneistä Konala-Seuran sivuilta www.kaupunginosat.net/konala. Jokaisen kauden ohjelmista löytyy tietoa myös Pitäjänmäki-seuran sivuilta kaupunginosat.net/pitajanmaki/pitajanmakiseura/

Pit-Kon ohjelmat kiinnostavat kuulijoita lokakuussa 2007

Kansanedustaja Jakob Södermann vieraili Korttelikerhossa 28.1.2009 Konalan kirkolla

Pirkko Lahti ja Kaija Hömppi 27.3.2012

KORTTELIKERHO TOIMII

Vuosi        Kokoontumisia  Kävijöitä yht. Kävijöitä keskim.       Retket

2004 14 836 60 Taidetta suljettujen ovien takana

Pitäjänmäellä ja Konalassa

2005 32 2149 67 Mäntsälän kartanot

Porvoo

2006 32 2205 68 Uspenskin katedraali

Hämeenlinna ja Riihimäen Lasimuseo

2007 33 2182 66 Kotka, Langinkoski

Pornainen – Suomi-filmien jalanjäljillä

2008 31 2032 65 Somero, Vihti ja Olkkolan kartano

Salo, Halikko ja Viurilan kartano

2009 31 1852 60 Tammisaari Billnäsin puutarha

Pokrovan luostari ja Hvitträsk

2010 31 1751 56 Sammatti ja Hyrsylän mutka

Kulttuuriretki Järvenpäähän

2011 31 1752 56 Valkeakoski, Visavuori ja Tammela

Vantaa, Hyvinkää ja Loppi

2012

 

      Pernaja, Malmgårdin kartano

 

Oma laulukirja

Jokaisen tapaamisen alussa lauletaan yhdessä alkulaulu ja ennen ruokailua  loppulaulu. Yhteislaulu sujuu esilaulajien tuella. Aluksi laulun sanat olivat irtolehtipainoksena, kunnes vuonna 2005 Irja Vuokko ja Kaija Hömppi kokosivat Korttelikerholle oman lauluvihkon, jonka Galina Nygrén kuvitti.


Tapaamisen aluksi kajautetaan yhteislaulu esilaulajien johdolla: Kaija Hömppi (vasemmalla), Heikki Pietilä, Irja Vuokko ja Eeva Salminen.


Seija Korpela työsti Korttelikerholle upean valokuvakalenterin vuodelle 2008. Julkistamistilaisuudessa 26.11.2007 Pitäjänmäen kirjastolla oli esillä Korttelikerhon toiminnasta kertova Aktiivi-ikä valokuvanäyttely.

Oma yhdistys

Korttelikerhon toiminta vakiintui nopeasti. Vapaaehtoiset sitoutuvat toimintaan. Kävijät olivat uskollisia ja ruokailijoita riitti. Pidemmän päälle ei enää voitu talousasioiden hoidossa turvautua paikallisiin asukasyhdistyksiin.

Päätettiin perustaa oma yhdistys hoitamaan Korttelikerhon toimintaa. Pit-ko  Pitäjänmäen-Konalan Ikäihmiset ry:n perustava kokous pidettiin 27.10.2006 Konalan kirkolla. Pitäjänmäki Seura ja Konala-Seura sekä Pitäjänmäen seurakunta liittyivät uuden yhdistyksen kannattajajäseniksi.

Perustava kokous 11.10.2006
Galina Nygrén (edessä vas.), Laura Ketola, Katariina Seppä, Laina Nenonen, Oili Harju ja perustavan kokouksen puheenjohtajana toiminut Leena-Maija Tuominen


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää alueen eläkeikäisten asukkaiden mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen, kulttuuri-, harraste- ja muuhun virkistystoimintaan, edistää jäsentensä fyysistä ja henkistä toimintakykyä ja toimia eläkeikäisten yhteiskunnallisen arvostuksen kohentamiseksi.  Yhdistykselle loi oman Pit-Ko-logon taiteilija Elina Vesterinen-Sumu.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Leena-Maija Tuominen. Uuteen hallitukseen valittiin Kaija Hömppi (varapuheenjohtaja), Seija Korpela (sihteeri), Riitta Mäenpää, Hillevi Löytöläinen, Laura Ketola (kassanhoitaja) ja Eeva Salminen (emäntä). Varajäseniksi valittiin Irja Vuokko, Aarni Kettunen, Irja Mäkelä ja Galina Nygrén.

Syyskokouksessa 2007 puheenjohtajaksi valittiin Kaija Hömppi. Hän vastaa korttelikerhon monipuolisista ohjelmista yhdessä hallituksen kanssa ja varmistaa, että esitelmänpitäjät ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Hän toivottaa yleisön tervetulleeksi aiheeseen johdattelevan yhteislaulun kera. Esitelmien aikaansaama vilkas vuoropuhelu jatkuu ruokapöydissä. Puheenjohtajan vastuulla on myös retkien ja juhlien koordinointi.

Vuonna 2012 yhdistyksen puheenjohtajana on edelleen Kaija Hömppi. Sihteerin ja tiedottajan tehtäviä hoitaa alusta lähtien mukana ollut Seija Korpela. Varapuheenjohtaja on Seppo Kähkönen, rahastonhoitaja Eija Tuominen, kassanhoitaja Laura Ketola, muita hallituksen jäseniä Seija Turunen, Mauri Astikainen, Raila Lamminen ja Maj-Len Remahl. Hallituksen varajäseniä ovat Galina Nygrén, Maija Horsma, Laila Äänisalo ja Kalervo Vuori. Isäntä on Reino Ketola ja Kalustonhoitaja Ahti Aho.

 

Retkeillään moneen suuntaan 

Toukokuussa 2005 korttelikerholaiset aloittivat retkeilemisen. Patsaat tutuksi –retki tehtiin 11.5.2005. Oppaana oli museolehtori Kaisa Mustonen Helsingin kaupunginmuseosta. Retkellä tutustuttiin julkisiin taideteoksiin Töölön-Meilahden alueella. Kaisa Mustosen johdolla korttelikerholaiset tutustuivat myös oman kotiseutunsa suljettujen ovien takana oleviin taideteoksiin päiväkodeissa, kouluilla, Valion ja ABB:n tehtaiden pihoilla.

Korttelikerhon ensimmäinen kevätretki tehtiin Mäntsälään, jossa vierailtiin Alikartanon ja Saaren kartanoissa ja kierreltiin oppaan johdolla Mäntsälässä. Joulukuussa käytiin Porvoon seudulla Hommanäsin kartanossa, Prestbackan Pitokartanossa Askolassa sekä J.L. Runebergin kotimuseossa ja tutustuttiin Walter Runebergin veistoskokoelmiin.

Mäntsälän kartanoretkellä Sylvi Vajavaara (vas.), Raili Sandell, Helvi Leisvaara, Riitta Waris ja Ahti Aho


Vuosien saatossa on käyty retkillä monissa muissakin mielenkiintoisissa ja ikimuistoissa paikoissa: Hyrsylän mutkassa Aira Samulinin vieraana, Järvenpäässä, Tuusulan Rantatiellä, Hyvinkään Rautatiemuseossa, Riihimäellä, Porvoossa ja Pornaisissa, Hämeenlinnassa, Kotkassa, Somerolla, Tammelan kansanpuistossa, Visavuoressa, Hvitträskissä ja Pokrovan luostarissa sekä Marskin majalla. Retkillä on aina ollut mukana asiantuntevat oppaat.

JL-lasitehtaalla seurattiin tiiviisti työnäytöstä 2007

Hyrsylän mutkan kahvilassa Aili Willberg 3.3.2010

Visavuoren ateljeekodin pihamaalla 4.5.2011

Juhlat katkaisevat arjen

Juhlat ovat olleet tärkeä osa Korttelikerhon toimintaa. Monet juhlat on vuosien mittaan vietetty omin esiintyjävoimin. Ensimmäistä ystävänpäiväjuhlaa helmikuussa 2005 vietettiin kerholaisten lempirunojen parissa, lausujina Eeva Härö ja Jouko Hömppi. Perinnettä on jalostettu yhdistämällä ohjelmaan sopivia yhteislauluja musiikin kera.

Joulu- ja kevätjuhlat ovat muodostuneet traditioiksi. Alkuvuosina Pitäjänmäen seurakunnan bändi vieraili joulujuhlissa. Viime vuosina Harry Mälkki on säestänyt yhteislauluja. Runot, pakinat ja kertomukset ovat kuuluneet jouluohjelmaan. Joulupukki lahjoineen ei ole unohtanut korttelikerholaisia yhtenäkään vuonna. Joulujuhlassa vuonna 2010 vierailivat varttuneet Tiernapojat saavuttaen yleisön jakamattoman suosion. Maukas joulupuuro torttukahveineen on tarjottu kaikille juhlijoille maksutta.

Tiernapojat vasemmalta Tapio Volkov, Niilo Koskenkorva, Harry Mälkki ja Mikko Hömppi

Kevätjuhlat on aloitettu joka kerta suvivirrellä. Runojen ja yhteislaulujen lisäksi on pyritty keksimään yllätysohjelmaakin omin voimin. Yhteinen juhla päättyy kakkukahveihin.

Kevätjuhlan laulajat 2007  vasemmalta Heikki Pietilä, Kaija Hömppi, Irja Vuokko, Eeva Salminen ja Maiju Rauhala, etualalla Leena-Maija Tuominen

Lisäksi on järjestetty kulttuuripainotteisia tilaisuuksia. Eeva Härön runomatinea ”Karjalasta kajahtaa”, pianon ääressä Harry Mälkki. Seija Björklund kertoi Eino Leinon elämästä ja Jouko Hömppi lausui Eino Leinon runoja. Joukko Hömppi on lausunnallaan ilahduttanut monissa muissakin juhlissa ja tilaisuuksissa. Lausuntataiteilija Eilakaija Sippo ” Iloinen ja irti maasta tahtoisin olla aina”. Tammikuussa 2012 teemana oli Juha Aunolan kirjoittama Laulunäytelmä Georg Otsin elämästä, tuttuihin lauluihin osallistuivat kaikki Juha Aunolan johdolla ja Harry Mälkin säestyksellä.

 

 Vapaaehtoistyö kaiken takana

-Helsingissä olemme ainoa täysin vapaaehtoisvoimin toimiva viikoittain kokoontuva suurryhmä, mistä saa monipuolista ikäihmisten henkistäkin hyvinvointia tukevaa tietoa ja yhteisyyttä. Tästä kaikesta saamme kiittää parinkymmenen vapaaehtoisen viisivuotista talkoohenkeä ja ennen kaikkea lähimmäistä huomioivaa asennetta toinen toisiamme kohtaan, sanoi Pit-Ko:n puheenjohtaja Kaija Hömppi puhuessaan Korttelikerhon 5-vuotisjuhlassa 27.5.2009 Konalan kirkolla.

-Meitä kaikkia on tarvittu myönteisen yhteishengen luomiseksi. Tästä olemme saaneet runsaasti palautetta. Myös monet esiintyjistämme ovat olleet valmiita tulemaan uudelleen ilman korvausta soppapalkalla. Suositut retkemme ovat avartaneet maailmaamme, virkistäneet ja antaneet hyvää mieltä tuliaisina matkalta.

-Erityiskiitoksen ansaitsee Helsingin kaupungin työväenopiston Läntisen alueen rehtori Hannele Koli-Siiteri, jonka kanssa loimme yhteistyösopimuksen. Sitä kautta olemme saaneet syksystä 2008 lähtien kulttuuriluentoja täydentämään omia luennoitsijaverkostojamme.

-Eniten ovat kiinnostaneet terveydenhoitoon ja aluesuunnitteluun  liittyvät kysymykset terveyskeskuslääkäri Marjo Parkkila-Harjun ja arkkitehti Leena Lukkarinen-Annilan käsitteleminä.

Myös ikäihmisten edunvalvontaan liittyvät kysymykset ovat olleet esillä. Helsingin Uutisissa oli 22.5.2005 juttu Korttelikerhon kokoontumisesta, jossa vieraana oli Helsingin sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Astrid Gartz. Jutun otsikko kertoi sen mistä sillä kertaa oli kyse: ”Kotihoito muuttumassa pelkäksi lääkinnäksi”. Puheenjohtaja Astrid Gartz sai vastattavakseen kiperiä kysymyksiä

-Yleisöennätys tuli 2009 keväällä aiheella Nivelrikon itsehoito, vieraskirjassa oli 92 nimeä. Loput tulijat kääntyivät pois, kun jäljellä oli vain seisomapaikkoja eteisessä. Viiden vuoden aikana on ollut yli 170 tilaisuutta, ei kahta samanlaista.

 

Mummikummina

Pit-Ko ry on ollut mukana Interpedia ry:n mummikummi-ohjelmassa vuodesta 2008 lähtien. Ensimmäisen kummilapsen, eteläafrikkalaisen 11-vuotiaan Thabison perheen tilanne koheni niin paljon kahden vuoden aikana, ettei tukea enää tarvittu. Uusi kummilapsi löytyi perheestä, jonka isä on kuollut. Perhe tarvitsi monipuolista apua terveyssyistäkin. Yhteistyö Interpedian kanssa jatkui ja tuettavaksi otettiin Dennies Pavo –poika (synt. 30.6.2004).

Vuonna 2009 Korttelikerho osallistui World Vision -näönsuojelukampanjaan lahjoittamalla Keniaan 10 metriä vesijohtoputkea puhtaan juomaveden saannin turvaamiseksi. Vuosina 2010 – 2011 osallistuttiin World Vision -näönsuojelukampanjaan lahjoittamalla käytettyjä silmä- ja aurinkolaseja reilusti yli sata paria Raila Lammisen välityksellä. Sekä kummilapselle maksettavat kuukausimaksut että muun avustustoiminnan lahjoitukset olemme keränneet esillä olevaan säästölippaaseen ja arpajaisilla.

 

Yhteistyötä

Korttelikerhon edustajat ovat kiinteästi mukana Pitäjänmäen-Konalan Ikäväki-ryhmän toiminnassa. Ikäväki-ryhmä on järjestänyt vuodesta 2005 lähtien kesäisin ohjelmaa ikäihmisille: kevättanssiaiset, ulkoilutapahtumia, tutustumiskäyntejä, retkiä ja yhteislaulutilaisuuksia. Kesäkuisilla retkillä on oppaan johdolla tutustuttu Länsi-Helsinkiin ja Itä-Helsinkiin, Kumpulan kasvitieteelliseen puutarhaan, Työväenkotimuseoon ja Tuomarinkylän kartanoon, Vuosaaren satamaan ja Kulttuurikeskus Sofiaan.

Iso hanke oli Kunnossa kaiken ikää –projektin kunto-ohjelman aikaansaaminen. Oli kuntosali-tasapainoryhmä ja vesijumpparyhmä.

Lulu Nenonen järjestämässä kevään 2008 Kevättanssiaisten arpajaisia, joiden tuotolla on maksettu kesäretken bussikulut

Kevättanssiaisissa tanssitaan EKL:n Pelimannien tahdissa

Vähäntuvan leikkikentällä on jumpattu monena kesänä

Vuonna 2010 Ikäväki –ryhmä sai Vapaaehtoistyön messuilla Helsingin kaupungin vapaaehtoistyön neuvottelukunnan myöntämän Kilpikonna-kiertopalkinnon kiitoksena uraauurtavasta työstä. Kilpikonna esiteltiin myös Korttelikerhon tilaisuudessa.

 

Kilpikonnakunniakirja
Vuosina 2009 – 2011 on vanhusten viikolla järjestetty Pitäjänmäen kirkolla ”Parempaa elämää Pitskussa ja Konalassa” –tilaisuus. Ensimmäisellä kerralla oli mukana yli 20 järjestöä ja yhteisöä esittelemässä omaa toimintaansa. Ohjelmassa oli luentoja, musiikkia ja yhteinen jumppahetki. Yläasteen koululle oli järjestetty tilaisuus seurata oppitunteja sekä käydä lounaalla, kirjastolla oli Ikäväen harrastetöiden näyttely ja nuorisotalolla kohtasivat juniorit ja seniorit. Syksyllä 2010 ja 2011 on ollut Pitäjänmäen kirkolla tarjolla luentoja, lounas, musiikkia ja istumajumppaa, jota joka kerralla on ollut vetämässä lähiöliikuttaja Elina Sorakunnas Helsingin Liikuntavirastosta.

Tiiviisti on myös oltu mukana vaatimassa parempia palveluja ikäihmisille Pitäjänmäellä ja Konalassa. Huolta on kannettu bussilinjojen säilymisestä ja vuoroväleistä sekä pankki- ja postipalveluista. Monin eri tavoin on yritetty saada Korttelikerholle ajanmukaisia ja suurempia toimitiloja. Paras ratkaisu olisi Pitäjänmäen/Konalan monitoimitalo tai asukastalo.

Letun paistoa Ikäväen kesäretkellä Lohirannassa 23.8.2006

Parempaa ikää Pitskussa ja Konalassa vanhusten viikon tilaisuus 2010 Pitäjänmäen kirkolla

 

Vapaaehtoisista pidetään huolta

Ensimmäinen vapaaehtoisten koulutustilaisuus oli Taitotalon kongressikeskuksessa 10.9.2007. Kouluttajana oli SPR:n Kaarelan osaston puheenjohtaja Raija Rajala aiheella Kun tehdään töitä yhdessä ilman palkkaa ja pomoa.

5.12.2008 Vapaaehtoistyön juhlaseminaariin eduskuntatalon auditoriossa osallistuivat Kaija Hömppi ja Seija Korpela. Helsingin kaupungin Läntisen alueen vapaaehtoistyön koordinaattori Sinikka Salomaa koulutti vapaaehtoisia vuonna 2009 aiheenaan Voimaa vapaaehtoistyöhön.
Seuraavana vuonna Sinikka Salomaan aiheena oli Tutkittuakin tietoa vapaaehtoistyöstä.

Kampin palvelukeskuksen toimintaan vapaaehtoistyöntekijät tutustuivat 2011.  Vapaaehtoistyön toiminnan-ohjaaja Helena Järvi alusti keskustelun vapaaehtoistyöntekijänä olemisen rajoista. Koulutustilaisuuksien jälkeen osanottajat ovat lounastaneet yhdessä.

Korttelikerhoon ensimmäistä kertaa
Pit-Ko:n sihteeri Seija Korpela mainostaa Korttelikerhoa LionsClub Konalan Kevätrieha-Viestiin 2012 kirjoittamassaan artikkelissa:
”Kynnys on matala kahdella tavalla. Sisään pääsee katutasolta. Eteisessä korttelikerhon pitkäaikainen isäntä Reino Ketola toivottaa jokaisen tulijan lämpimästi tervetulleeksi. Sitten vain takkia naulakkoon ja saliin varaamaan istumapaikka! Kannattaa tulla ajoissa. Esitelmän jälkeen voi jäädä keittolounaalle jatkamaan keskusteluja.  Laura Ketolan myymällä 5 euron ruokalipulla saa keittoa lisukkeineen ja jälkiruoaksi kahvia/teetä ja pullaa.
Kevään ohjelmistossa esiintyvät mm. psykologi Pirkko Lahti ja rentoutusohjaaja Tarja Haapala. Näön heikkenemiseen tarjotaan apuneuvoja. Sinikka Salomaan aiheena on ”Kaveria ei jätetä” – omaishoitajille tärkeää tietoa. Ennen kesätaukoa piipahdamme nojatuolimatkalle Jerseyn saarelle Sari Pauloman seurassa.”

 

Korttelikerholaiset Loviisassa toukokuussa 2012

Teksti Leena-Maija Tuominen, Kaija Hömppi ja Seija Korpela
Valokuvat Seija Korpela