46. Kaupunginosan Pitäjänmäen (Sockenbacka) Katujen Nimet

Osa-alueet: Marttila – Marttas, Pajamäki – Smedjebacka, Pitäjänmäen teollisuusalue – Sockenbacka industriområde ja Reimarla – Reimars

Suuren alueliitoksen jälkeen vuonna 1946 aloitettiin Helsingin kaupunkiin liitettyjen alueiden kadunnimien tarkistaminen. Pitäjänmäen asemakaavat kadunnimistöineen kaupunginosan eri alueille vahvistettiin vuosina 1946 – 1957 ja niitä on täydennetty myös myöhemmin. Kadunnimistössä on säilytetty ennen alueliitosta käytössä olleet harvat kadunnimet ja uusia tehtäessä on käytetty hyväksi myös vanhoja paikannimiä. Pääosa nimistöstä on sepitetty vapaasti. Pitäjänmäki vahvistettiin kaupunginosan nimeksi vuonna 1959. Vuosiluku kertoo siitä milloin nimi on otettu käyttöön tai vahvistettu.


Kadunnimet

Alituspolku – Tunnelgångstigen, 1975. Pitäjänmäentien alittava jalankulkukatu.

Ansapolku – Gillerstigen, 1974

Arinatie – Ärilsvägen, 1960, liittyy viereiseen Takkatiehen.

Atomipolku- Atomstigen, 1978

Atomitie – Atomvägen, 1956

 

Eljaksentie – Eliasvägen 1949. Aiempi nimi Vuoritie – Bergvägen (ennen 1946). Elia oli israelilainen profeetta. *

 

Hemmingintie – Hemmingsvägen, 1949. Aiempi nimi Välitie – Mellanvägen (ennen 1946). Hemming-piispan mukaan. Hemming oli Turun piispa 1338 – 66.

Henrikintie – Henriksvägen, 1949. Henrik-piispan mukaan. Aiempi nimi Kirkkotie – Kyrkovägen (ennen 1946). Henrik-piispan (kuollut 1156) mukaan.

Hiomokuja – Sliperigränden, 1978

Hiomopuistikko – Sliperiparken, 1978

Hiomotie – Sliperivägen,  1978, suomalainen nimi toiseen asuun. Aiempi nimi Hiomontie, 1946.

Höyläämänpolku – Hyvleristigen, 1978

Höyläämötie – Hyvierivägen, 1952

 

Joonaksenkuja – Jonasgränden, 1949. Joona oli israelilainen profeetta.*

Joulutähdentie – Julstjärnans väg, 1949. Raamatun historia.

Jousipolku – Pilbågsstigen, 1974.

Jyrkinkallio – Göransberget, 1949. Jyrki = Yrjänä = Pyhä Yrjö, katolinen pyhimys

Jyrkinkuja – Göransgränden, 1949. Aiempi nimi Sturentie – Sturevägen (ennen 1946).

Jännetie – Bågsträngsvägen, 1955. Aiempi nimi Keskustie – Centralvägen (ennen 1946). Muinainen eränkäyntiase.

 

Karkaisukuja – Härdningsgränden, 1993. Karkaista = lisätä varsinkin teräksen lujuutta kuumentamalla ja sitten äkkiä jäähdyttämällä.

Karvaamokuja – Garverigränden, 1952

Karvaamopolku – Garveristigen, 1978

Kaupintie – Krämarvägen, 1956. Katu alkaa 29. kaupunginosasta, nimi vahvistettu 1950.

Kehräämötie – Spinnerivägen, 1978. Aiempi nimi Kehräämöntie (ennen 1946).

Kinnarinkuja – Skinnargränden, 1974. Kinnari = nylkyri

Knuutinpolku – Knutsstiggen, 1975

Knuutintie – Knutsvägen, 1949. Knuut oli pyhimykseksi vuonna 1169 julistettu tanskalainen prinssi.

Kokkokalliontie – Kokkobergsväggen, 1971. Entinen Rakentajantie ja Koulutie.

Kokkopolku – Kokkostigen, 1974. Jalankulkukatu

Kokkokallio – Kokkoberget, 1949. Juhannuskokon paikka

Kolkkapojanpolku – Pilbärarstigen, 1972

Kolkkapojanpuisto – Pilbärarparken, 1978

Kolkkapojantie – Pilbärarvägen, 1955. Aiempi nimi Peltotie – Åkervägen (ennen 1946). Kolkka = tylppä nuoli.

Kolkkapolku – Klubbstigen, 1974

Konalantie – Kånalavägen, 1963

Kornetinkuja – Kornettgränden, 1978

Kornetinpolku – Kornettstigen, 1978

Kornetinpuistikko – Kornettparken, 1978

Kornetintie – Kornettvägen, 1949, jo 1946 käytössä olleen nimen mukaan.

Korsupolku – Korsustigen, 1974

Korsutie – Korsuvägen, 1955, entisen 1941 vahvistetun nimen mukaan.

Kutomokuja – Väverigränden, 1978

Kutomopolku – Väveristigen, 1978

Kutomotie – Väverivägen,  1978, suom. nimi toiseen asuun. Aiempi nimi Kutomontie  – Väverivägen 1946

Kylväjäntie – Såningsmansvägen, 1963

Kyläkirkontie – Bykyrkovägen, 1949. Aiempi nimi Puistotie – Parkvägen (ennen 1946). Kyläkirkon mukaan.

 

Lauritsantie – Laurentiusvägen, 1975. Laurentius (suomalainen mukaelma Lauritsa) kärsi marttyyrikuoleman vuonna 258 ja on Suomessa tunnettu Pyhänä Laurina.

 

Markunkuja – Markusgränden, 1949. Markus oli evankelista.

Marttilantie – Martasvägen, 1987. Kaupunginosan alueen mukaan.

Mottitie – Mottivägen, 1955, entisen jo 1941 annetun nimen mukaan.

Muonamiehenpolku  – Statarstigen, 1977

Muonamiehentie – Statarvägen, 1963

Muottikuja – Gjutformsgränden, 1994.

Mätäjoki – Rutiån. Ruots. nimi jo kartassa 1837 asussa Ruttin ån, suom. vastine käyttöön 1900-luvun alkupuolella. Kaukaisessa menneisyydessä Mätäjoki oli Vantaanjoen lasku-uomana mereen.

 

Nuolitie – Pilvägen, 1955. Aiempi nimi Kaivotie – Brunnsvägen (ennen 1946). Nuoli on muinainen eränkäyntiase.

 

Oripolku – Hingststigen, 1976. Katu johtaa Espoon puolella sijaitsevalle raviradalle

 

Pajamäentie – Smedjebackavägen, 1957

Pajamäki – Smedjebacka, 1959, kaupunginosan osa-alueen nimi

Partiopolku – Patrullstigen, 1974

Partiotie – Patrullvägen, 1955, entisen jo 1941 annetun nimen mukaan.

Piispantie – Biskopsvägen, 1975

Pitäjänkuja – Sockengränden, 1955

Pitäjänmäenpolku – Sockenbackastigen, 1975

Pitäjänmäentie – Sockenbackavägen, 1946. Kaupunginosan pääkatu.

Poutamäentie – Värmobackavägen, 1957, paikannimestä Värmobacka. Hyväksytty käyttöön jo 1949.

Puropuistikko – Bäckparken, 1978, vieressä virtaavan Mätäjoen mukaan.

Purotie – Bäckvägen, 1946, läheisen puron mukaan.

Päiväläisenpolku – Dagverkarstigen, 1976

Päiväläisentie – Dagverkarvägen, 1963

 

Rakentajantie – Husbyggarvägen, 1949. Tien lähellä asuneen arkkitehti Selim A. Lindqvistin mukaan.

Rautapolku – Järnstigen, 1978

Rikhard Nymanin tie – Rikhard Nymans väg, 1949. Rakennusurakoitsija Rikhard Nymanin mukaan, joka on ollut Konalan kaupunginosan perustajia ja seudun sivistysrientojen tukipylväitä.

 

Selim Lindqvistin kuja – Selim Lindqvists gränd, 1949. Helsinkiin yli 160 rakennusta suunnitelleen arkkitehti Selim A. Linqvistin (1867 – 1939) mukaan. Lindqvistin huvila on sijainnut lähellä tietä.

Strömberginkaari – Strömbergssvängen, 1976

Strömberginkuja – Strömbergsgränden, 1978

Strömberginpuisto – Strömbergsparken, 1978

Strömbergintie – Strömbergsvägen, 1946. Läheisen Strömbergin sähkötarviketehtaan mukaan.

Sulkapolku – Fjäderstigen, 1974. Liittyy muinaiseen eränkäyntiin.

Suntionpolku – Kyrkväktarstigen, 1949. Aiempi nimi Mäkitie – Backavägen (ennen 1946). Nimi liittyy läheiseen Kyläkirkontiehen.

Sylvesterinkuja – Sylvestergränden, 1963. Katu on Sylvesterintien poikkikuja

Sylvesterinpolku – Sylvesterstigen, 1975

Sylvesterintie – Sylvestervägen, 1949. Aiempi nimi Lillstuntie- Lillstuvägen (ennen 1946). Sylvester eli Silvester oli paavina 314 – 355 ja korotettiin pyhimykseksi.

Sähköpolku – Elektrostigen, 1975

Sähkötie – Elektrovägen, 1956

 

Taavinkuja – Davidsgränden, 1949. Aiempi nimi Onnentie – Lyckovägen (ennen 1946). David oli Israelin suurin kuningas, hallitsi noin 1000 eKr.

Takkakuja – Spiselgränden, 1969. Katu on Takkatien poikkikuja.

Takkapolku – Spiselstigen, 1979. Takkatien mukaan.

Takkatie – Spiselvägen, 1951. Nimi johdettu entisestä ennen 1946 annetusta nimestä Uunitehtaantie – Ugnsfabriksvägen.

Takomopolku – Smedjestigen, 1978

Takomotie – Smedjevägen, 1978, suom.nimi toiseen muotoon. Aiempi nimi Takomontie, 1946.

Talin siirtolapuutarha – Tali koloniträdgård, käytössä jo ennen 1946.

Tapulipolku – Stapelstigen, 1975. Kyläkirkontien sivukatu. Tapuli = kirkon viereinen kellontorni.

Tanelinkuja – Danielsgränden, 1963. Katu on Tanelintien poikkikuja.

Tanelintie – Danielsvägen, 1955, piispa Daniel Jusleniuksen (Porvoon piispa 1734-42) mukaan. Aiempi nimi Betaniantie – Betaniavägen (ennen 1946).

Turkismiehenkuja – Skinnhandlargränden, 1974

Turkismiehenpolku – Skinnhandlarstigen, 1974

Turkismiehentie – Skinnhandlarvägen, 1955. Aiempi nimi Urheilutie – Idrottsvägen (ennen 1946). Liittyy muinaiseen eränkäyntiin.

Tähkätie – Axvägen, 1949

 

Valimomestarinpolku – Gjuterimästarstigen, 1994

Valimomestarintie – Gjuterimästarvägen, 1993

Valimopolku – Gjuteristigen, 1978

Valimopuistikko – Gjuteriparken, 1978

Valimotie – Gjuterivägen, 1976. Aiempi nimi Valimontie.

Viestitie – Staffetsvägen, 1955, entisen 1941 annetun nimen mukaan.

Vihdintie – Vichtisvägen, 1949. Tie johtaa Vihtiin.

Viinenkuja  – Kogergränden, 1974

Viinentie – Kogervägen, 1955. Aiempi nimi Puistotie – Parkvägen (ennen 1946). Viini = nuolikotelo.

Voimapolku – Kraftstigen, 1978. Läheisen Atomitien mukaan.

 

Eljaksentie ja Joonaksenkuja

* Kaupungin virallisten tietojen mukaan Eljaksentie ja Joonaksenkuja ovat saaneet nimensä raamatunhistorian henkilöiden mukaan.

On olemassa toinenkin selitys. Pitäjänmäki Seuran johtokunnan jäsen, rakennusmestari Joonas A. Salminen muisteli vuonna 1961:

”Harvassa kaupunginosassa ihmiset omalla kadullaan asuvat. Sattui nimittäin niin, että kaupungin toimesta oli määrätty Pitäjänmäen teille ja kujille almanakan etunimiä. Kun kiinteistölautakunnan ehdotus sitten tuli Pitäjänmäen kiinteistöyhdistykseen asiantuntijalausunnon hankkimista varten, keksi joku koiranleuka, että miksei teitä voitaisi nimittää asukkaiden mukaisesti. Puolileikillä muutettiin ehdotus Tuomaantiestä Eljaksentieksi erään läsnäolijan nimen mukaan ja Joonaksenkujaksi ehdotettiin minunkin talooni johtavaa pikku tietä. Niin vain kävi, että kaupunginhallitus hyväksyi uudet nimiehdotukset. Nyt asuu Eljas Eljaksentiellä ja Joonas Joonaksenkujalla.”


Lähteet:
Helsingin kadunnimet. Helsingin kaupungin julkaisuja N:o 24. Helsinki 1970
Helsingin kadunnimet 2. Helsingin kaupungin julkaisuja 32. Helsinki 1979
Helsingin kadunnimet 3 (toim. Jyrki Lehikoinen). Helsingin kaupungin nimistötoimikunta. Helsinki 1999
Juha Nevalainen, toim. Helsinkiä ja helsinkiläisiä. Sanoma osakeyhtiö. Helsinki 1961